Biblioteka

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs czytelniczy 1

Konkursy czytelnicze

  Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy ,, W zaczarowanym świecie wierszy J. Tuwima „ Uczniowie z klas II-IV musieli samodzielnie przeczytać wiele utworów poety. W dniu konkursu wszyscy uczniowie wykazali się dużą znajomością wierszy uzupełniając test sprawdzający na sto procent. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy . N. Sienkiel wylosowała dodatkowo pawer banka. Gratulujemy!
   Biblioteka szkolna zorganizowała również konkurs plastyczny ,, Świat wierszy J. Tuwima”. Zwycięzcami zostali uczniowie Dż. Mańko z kl. IV i J. Wesołowska z kl. II.  Drugie miejsce zajęły N. Sienkiel i N. Szyszkowska z kl. IV  a trzecie Z. Chabros i M. Chabros z kl. II. . Gratulujemy!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego