100 lat

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia szkoły

Historia szkoły w Mełgwi

1915 r. – Jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości na terenie gminy Mełgwi powołano do działania pierwsze szkoły podstawowe.  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mełgwi początkowo  pobierali naukę w domach prywatnych i budynku starego kościoła.

05.08.1929 r. – Zatwierdzenie projektu budowy odrębnego budynku Szkoły Podstawowej w Mełgwi przez Kuratorium Oświaty Okręgu Lubelskiego i Urząd Wojewódzki.


1930 r. – Budowa i oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej w Mełgwi. Początkowo mieściło się w nim 6 sal lekcyjnych. Szkoła stała się placówką zbiorczą, w której kontynuowały naukę dzieci z okolicznych, najwyżej 5-klasowych podstawówek w Domimowie, czy Krzesimowie.

1930-47 r. – Pierwszym kierownikiem szkoły zostaje Michał Pidek.


1932 r. – W szkole rozpoczyna działać Związek Strzelecki o charakterze wojskowo-wychowawczym, prowadzony przez dyrektora Pideka. Działa również sklepik szkolny, tzw. spółdzielnia uczniowska, orkiestra dęta, sekcja kinowa.


21.05.1935 r. – Władze gminy nadają placówce imię. Patronem szkoły zostaje Józef Piłsudski. Szkoła otrzymuje sztandar,  wzbogaca się o liczne pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki.


1939 r. – Wybuch II Wojny Światowej. Początkowo nauka w szkole zostaje zawieszona. Później kontynuowana jest tajnie w domach prywatnych i kaplicy cmentarnej. Nauczanie powraca jednak do budynku szkoły, a jej kierownikiem zostaje Niemiec o nazwisku Mossor. Klasy liczyły 30-40 osób, choć były i 50-osobowe. Nauka odbywała się na 2 zmiany. Świadectwa szkolne były wypisywane w języku polskim i niemieckim.
W trakcie wojny, czasie kilkukrotnego stacjonowania w szkole żołnierzy niemieckich zostaje zniszczona większość pomocy dydaktycznych. Sztandar szkoły w obawie przed uszkodzeniem przechowuje rodzina Augustyniaków z Trzeciakowa( Do szkoły powraca on dopiero w 1990 r.). W prywatnych domach znajdują również  książki ze szkolnej biblioteki.
Marian Rogalski, ówczesny woźny szkolny, wraz z innymi mieszkańcami Mełgwi w obawie przed zniszczeniem przez Niemców zasłania widniejącego na frontonie szkoły orła w koronie. Zdejmuje także miedziany napis wskazujący patrona placówki.


1952 r. – Dobudowany zostaje piętrowy budynek, w którym ma mieścić się sala gimnastyczna i mieszkania dla nauczycieli.


1954 r. – Wraz z nastaniem komunizmu zakazane zostaje używanie imienia patrona szkoły – Józefa Piłsudskiego.
Lata 80 ubiegłego wieku – kolejna rozbudowa szkoły. Powstaje budynek Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, w którym obecnie mieszczą się sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Mełgwi.


1989 r. – Przywrócenie szkole dawnego imienia - Józefa Piłsudskiego.


1990 r.- Ufundowany zostaje nowy sztandar szkoły.


1999 r. – W związku z reformą szkolnictwa i powołaniem gimnazjów, czas nauki w szkole podstawowej zostaje skrócony do 6 klas.


2002 r. – Przeniesienie szkoły podstawowej do obecnego budynku. Stary budynek zostaje przeznaczony na potrzeby gimnazjum. Szkoła wzbogaca się o nową salę sportową.


2008 r. - Szkoła Podstawowa wraz z Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego tworzy Zespół Szkół w Mełgwi.


2010 r. – Przy Zespole Szkół w Mełgwi zaczyna funkcjonować zespół boisk sportowych „Orlik”.


2011 r. – Oddany do użytku zostaje wielofunkcyjny basen.


2015 r. – Powstaje plac zabaw dla najmłodszych dzieci.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego